Over Interkring Vers

Interkring Vers is als samenwerkingsverband inmiddels meer dan 50 jaar actief in de vers branche waar alles draait om service, passie, beleving en kennis delen. In 1967 is Interkring Vers opgericht, met als gezamenlijk doel krachten te bundelen. Tot op de dag van vandaag is Interkring Vers dat doel niet uit het oog verloren.

“Wij werken als groothandels samen om zo op een professionele en inspirerende wijze toekomstperspectief te blijven geven aan versspecialisten”

Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met geselecteerde leveranciers en overige belangrijke marktpartijen zoals de KNS. Een versspecialist heeft een waardevol verhaal te vertellen aan de consument. Het assortiment, de verswinkel, kennis, kunde én service zorgen voor die specifieke versbeleving waar de consument van nu naar op zoek is. Interkring Vers helpt versspecialisten dat verhaal te vertellen door middel van het creëren, onderhouden en ondersteunen van:

 • Assortiment
 • Concepten & Acties
 • Vers initiatieven

Zo dragen we uiteindelijk ook allemaal bij aan het grotere gezamenlijke doel: het creëren en behouden van loyale consumenten. Dit alles met...

Samenwerken

Het samenwerkingsverband van Interkring Vers bestaat inmiddels uit 5 regionale versgroothandels in Nederland. Deze regionale versgroothandels hebben ieder hun eigen verzorgingsgebied en identiteit. Iedere groothandel is uniek, dat maakt dat ze perfect kunnen inspelen op hun regionale klantengroep. Deze klantengroep bestaat uit versspecialisten: slagerijen, delicatesse zaken, cateringzaken etc.

Wat de groothandels met elkaar verbindt, is dat ze met elkaar samenwerken onder de naam Interkring Vers op het gebied van assortiment, concepten & acties en marketing/communicatie. Hierdoor zijn de groothandels in staat hun regionale positie te versterken en kan er onderling kennis en ervaring worden gedeeld. Centraal, op het hoofdkantoor in Gorinchem wordt aan deze samenwerking gestalte gegeven. Interkring Vers is een vereniging, wij werken daarom samen middels diverse commissies (met de daarbij horende commissievergaderingen die op zeer regelmatige basis plaatsvinden). Iedere commissie heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, maar uiteraard werken de commissies onderling ook veel samen en versterken zo elkaar. Onderstaande afbeelding geeft onze samenwerking weer, klik op de verschillende commissies om meer informatie te verkrijgen.

 • Bestuur

  Het bestuur bestaat uit:

  • Hans de Waal (voorzitter)
  • Geert Verdaasdonk (secretaris)
  • Ton ter Brugge (penningmeester)

  De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een bestuurlijke rol binnen Interkring Vers.

 • Algemene leden vergadering

  De algemene leden vergadering bestaat uit:

  • Hans de Waal (De Waal Vers)
  • Geert Verdaasdonk (VAV*groep: VAV divers, VDB divers, Arts divers)
  • Ton ter Brugge (Verscentrum ter Brugge)

  De algemene leden vergadering bestaat uit de directeuren van de groothandels. Deze vergadering neemt de definitieve besluiten over allerlei zaken die worden aangedragen door de diverse commissies. Marktontwikkelingen worden besproken en waar nodig actie op ondernomen. Tevens bespreekt deze vergadering verzoeken/aanvragen van derden, zoals sponsor aanvragen etc.

 • Assortiment commissie

  De assortiment commissie bestaat uit:

  • Maarten de Waal (De Waal Vers)
  • Geert Verdaasdonk (VAV*groep)
  • Jeroen Wolters (Hoofdkantoor Interkring Vers)
  • Ton ter Brugge (Verscentrum ter Brugge)

  De assortiment commissie heeft als voornaamste taak het private label assortiment van Interkring Vers up to date te houden. Tevens onderhoud deze commissie de relaties met leveranciers en bekijkt op welke marktontwikkelingen ingespeeld kan worden als het gaat om assortiment.

 • Verkoop commissie

  De verkoop commissie bestaat uit:

  • Auke de Waal (De Waal Vers)
  • Ton ter Brugge (Verscentrum ter Brugge)
  • Jeroen Wolters (Hoofdkantoor Interkring Vers)

  De verkoop commissie heeft als doel de groothandels te voeden met allerlei (thematische, actuele en impactvolle) acties en concepten. Deze acties en concepten stellen de versspecialist uiteindelijk in staat de consument te prikkelen en daarmee de verkoop te stimuleren.

 • Hoofdkantoor Interkring Vers

  Het hoofdkantoor bestaat uit:

  • Jeroen Wolters
  • Christa van Kooij
  • Rosalien Bogerd

  Het hoofdkantoor is uitvoerend aan de commissies en het bestuur. Het hoofdkantoor heeft een ondersteunende rol en fungeert als link tussen alle commissies op het gebied van inkoop, marketing/verkoop, administratief en financieel.

Contact opnemen met een commissie?

Wilt u contact opnemen met een van de commissies? Vul dan het contactformulier in.